En el Cabanyal

En el Cabanyal
hi ha una casa que fa cantonet
la xica d’allí
festejava amb un xic foraster
i ara s’ha sabut
que la xica molt grossa s’ha fet
i això li ha passat
per tastar sense sucre la llet.
En el Cabanyal…
… I és que l’han fotut
i la xica va a tindre un xiquet.